semangat politik katak

Apa kata PM Najib

Kalau Najib anak jantan.....

12 January, 2013